Przewodniczący Rady Gminy L a s k o w a informuje, że w dniu 29grudnia2021 r. w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbyła się XXXIVsesja Rady Gminy, na której zostały podjęte następujące uchwały:


  1. Uchwała Budżetowa Gminy Laskowa na 2022 rok Nr XXXIV/248/21,
  2. Uchwała Nr XXXIV/249/21 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2022 – 2029,
  3. Uchwała Nr XXXIV/250/21 w sprawie:zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2021 r. oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Laskowa na 2021 rok Nr XXV/167/20 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 grudnia 2020 r.,
  4. Uchwała Nr XXXIV/251/21 w sprawie:zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2021 – 2029,
  5. Uchwała Nr XXXIV/252/21 w sprawie:zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Laskowa,
  6. Uchwała Nr XXXIV/253/21 w sprawie:wyrażenia zgody na zakup nieruchomości stanowiącej działkę ew. nr 129/2 o pow. 0,0051 ha położonej w Strzeszycach.