Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 30 czerwca 2020 r. (tj. wtorek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbędzie się XIX sesja Rady Gminy.Porządek obrad:


  1. Otwarcie sesji.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2020 r.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2020 – 2029.
  4. Zakończenie obrad.