ukryty

O G Ł O S Z E N I E !Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 9 września 2020 r. (tj. środa) o godz. 11.00 w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbędzie się XXII sesja Rady Gminy.Porządek obrad:


 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z XX i XXIsesji Rady Gminy.
 3. Wystąpienia zaproszonych gości.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2020 – 2029.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzeszycach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Laskowa na rok szkolny 2020/2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Tymbark o Partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie Gminy Laskowa oraz Gminy Tymbark finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021”.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.