Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 22 maja 2020 r. (tj. piątek) o godz. 11.00 w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbędzie się XVIII sesja Rady Gminy.


Porządek obrad:


  1. Otwarcie sesji.
  2. Uroczyste wręczenie Złotych Krzyży Zasługi nadanych przez Prezydenta RP.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2020 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujanowicach na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie:przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Limanowej.
  6. Zakończenie obrad.