Przewodniczący Rady Gminy L a s k o w a informuje, że w dniu 09 września 2020 r. w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbyła się XXII sesja Rady Gminy, na której zostały podjęte następujące uchwały:

  • Uchwała Nr XXII/151/20 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2020 rok,
  • Uchwała Nr XXII/152/20 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2020 – 2029,
  • Uchwała Nr XXII/153/20 w sprawie: udzielenia dotacji jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskowej,
  • Uchwała Nr XXII/154/20 w sprawie: udzielenia dotacji jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzeszycach,
  • Uchwała Nr XXII/155/20 w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Laskowa na rok szkolny 2020/2021,
  • Uchwała Nr XXII/156/20 w sprawie: ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
  • Uchwała Nr XXII/157/20 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Tymbark o Partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie Gminy Laskowa oraz Gminy Tymbark finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021”.