ukryty

I N F O R M A C J A !



Przewodniczący Rady Gminy L a s k o w a informuje, że w dniu 07 sierpnia2020 r. w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbyła się XXI sesja Rady Gminy, na której zostały podjęte następujące uchwały:


  1. Uchwała Nr XXI/150/20 w sprawie: zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Małopolskiego.