ukryty

Wójt Gminy Laskowa informuje o sporz ądzeniu spisu wyborców dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. r.

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy ( Dz. U. z 2019 r. poz. 684) zawiadamiam; że w dniach: od 06.05.2019 r. do 17.05.2019 r w godzinach od 8.00 do 15.00 w Urzędzie Gminy Laskowa, pokój nr 10 zostanie udostępniony do wglądu, na pisemny wniosek zainteresowanego, spis wyborców.


Wójt Gminy Laskowa

Piotr Stach