ukryty

O G Ł O S Z E N I E !


Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 23 lipca 2019 r. (tj. wtorek) o godz. 9.30 w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbędzie się X sesja Rady Gminy.


Porządek obrad:


  1. Otwarcie sesji.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2019 r.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujanowicach.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie: zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.