Jednostki OSP Strzeszyce i Ujanowice otrzymały sprzęt i wyposażenie w ramachprogramu „Bezpieczna Małopolska 2019”. Uroczyste przekazanie sprzętu i wyposażenia, który został zakupiony przy współfinansowaniu ze środków z budżetu Województwa Małopolskiego i Gminy Laskowa miało miejsce 29 października br. Na zakup sprzętu dla OSP Sejmik Województwa Małopolskiego udzielił Gminie Laskowa pomocy finansowej w wysokości 6.960,00 zł, resztę kwoty w wysokości 7.640,00 zł pokryła Gmina Laskowa. Sprzęt został przekazany na ręce prezesów i funkcyjnych jednostek OSP. Projekt współfinansowany ze środków pochodzących z budżetu Województwa Małopolskiego.


ukryty