ukryty

Frekwencja w Gminie Laskowa – 68,47%

Liczba uprawnionych do głosowania – 5832

Liczba wyborców którym wydano karty – 3994

                         

Andrzej Duda – 3584

Bronisław Komorowski - 376

                           

Obwód głosowania nr 1 – Laskowa (Osiedla: Centrum, Załpa, Rozpite, Nadole

Frekwencja w Gminie Laskowa – 68,25%

Andrzej Duda – 677

Bronisław Komorowski – 131

                                                 

Obwód głosowania nr 2 – Kamionka Mała

Frekwencja w Gminie Laskowa – 60,98%

Andrzej Duda – 370

Bronisław Komorowski – 37

                                                 

Obwód głosowania nr 3 – Ujanowice

Frekwencja w Gminie Laskowa – 69,14 %

Andrzej Duda – 710

Bronisław Komorowski – 60

                           

Obwód głosowania nr 4 – Krosna

Frekwencja w Gminie Laskowa – 66,76%

Andrzej Duda – 421

Bronisław Komorowski – 25

                             

Obwód głosowania nr 5 – Jaworzna

Frekwencja w Gminie Laskowa – 75,37%

Andrzej Duda – 282

Bronisław Komorowski – 23

                       

Obwodowa komisja nr 6 – Żmiąca

Frekwencja w Gminie Laskowa – 68,10%

Andrzej Duda – 325

Bronisław Komorowski – 22

                                       

Obwód głosowania nr 7 – Laskowa (Osiedla: Odrończa, Nowy Świat, Jeziornik, Ptaszkówka, Bania, Widoma, Kubówka, Jabłoniec, Dziedzicówka)

Frekwencja w Gminie Laskowa – 70,96%

Andrzej Duda – 799

Bronisław Komorowski – 78