Informujemy, że zgodnie z kalendarzem wyborczym zawartym w postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19.02.2014.r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (DZ.U. z 2014 r. poz. 231), dnia 02 maja 2014 r. upływa termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników wyborczych.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą w godzinach pracy Urzędu Gminy Laskowa w pokoju nr 9 w terminie do dnia 2 maja 2014 r. do godziny 15ºº.