Przewodnicząca Rady Gminy L a s k o w a informuje, że w dniu 23 czerwca 2014 r. w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbyła się XLI sesja Rady Gminy, na której zostały podjęte następujące uchwały:

    1. Uchwała Nr XLI/285/14 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2014 r.,
    2. Uchwała Nr XLI/286/14 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2014 – 2026,
    3. Uchwała Nr XLI/287/14 w sprawie: udzielenia dotacji jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskowej.
ukryty