ukryty

Przewodniczący Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 2 grudnia 2013r. (tj. poniedziałek) o godzinie 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy.


Porządek Obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2013 rok,
  2. zmiany Uchwały Nr XXXV/242/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości,
  3. zmiany Uchwały Nr XXXV/239/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/198/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
  4. wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części działki nr 171/2 położonej w Ujanowicach,
  5. trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu prowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.
 3. Zakończenie obrad.