Ruszają zapisy na Wakacyjne Warsztaty dla dzieci i młodzieży organizowane przez Urząd Gminy Laskowa. Warsztaty odbędą się w Galerii Twórców Ludowych w Krosnej (Krosna  29) oraz w parku dworskim w Laskowej.

Warunkiem uczestnictwa jest zapoznanie się z regulaminem oraz dostarczenie do Sekretariatu Urzędu Gminy Laskowa, wypełnionej i podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka „Karty zgłoszenia” w terminie do 28 lipca 2023 roku.

Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów. Regulamin i kartę można pobrać również w Sekretariacie Urzędu Gminy Laskowa.

Pliki do pobrania