Wyniki konkursu na najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową z motywami regionalnymi, zorganizowanego przez GOKSiT w Laskowej w grudniu 2023 roku.

Do konkursu zgłoszono łącznie 81 prac w 3 grupach wiekowych:

 • do 6 lat – 14 prac,
 • do 15 lat – 62 prace,
 • od 16 lat – 5 prac,

komisja konkursowa w składzie:

 1. Marta Smólczyńska – główny specjalista ds. edukacji, sztuki ludowej i rzemiosła, MCK SOKÓŁ,
 2. Monika Kurzeja – główny specjalista ds. badań terenowych i dokumentowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego, MCK SOKÓŁ
 3. Zofia Szewczyk – emeryt, PZDR w Karniowicach

po obejrzeniu i gruntownej ocenie wszystkich ozdób świątecznych, postanowiła przyznać odpowiednie miejsca i nagrody:

do 6 lat

I miejsce

 • Szymon Augustyn,
 • Piotr Orzeł.

II miejsce

 • Hanna Matras,
 • Rafał Bukowiec,
 • Anna Zelek.

III miejsce

 • Mieszko Michura,
 • Piotr Bukowiec.

do 15 lat

I miejsce

 • Laura Kołodziej,
 • Zofia Gołąb,
 • Michał Gwiżdż.

II miejsce

 • Katarzyna Zelek,
 • Dorota Golonka,
 • Julia Adamczyk.

III miejsce

 • Wojciech Jonik,
 • Gabriela Nowak,
 • Łucja Bukowiec.

Wyróżnienia:

 • Sandra Rozum, za pomysł i wkład pracy,
 • Karolina Bukowiec, za powrót do tradycji,
 • Dawid Uryga, za wkład pracy.

od 16 lat

I miejsce

 • Maria Olszewska,
 • Katarzyna Dziedzic.

II miejsce

 • Kazimiera Budzisz

III miejsce

 • Katarzyna Pacułt

Organizatorzy i komisja dziękuje wszystkim za tak liczny udział w konkursie.

Komisja oceniając prace brała pod uwagę: samodzielność wykonania – zgodnie z kategorią wiekową, użycie naturalnych materiałów, nawiązanie do tradycji, motyw regionalny.

Prace zostały przekazane na kiermasz, z którego fundusze zostaną przeznaczone na rzecz Stowarzyszenia Razem dla Dobra.


Więcej informacji pod adresem: https://laskowa.naszgok.pl/n,ogloszenie-wynikow-w-...