Gminne Dożynki "Święto Plonów", rozpoczęły się przemarszem barwnego korowodu dożynkowego z parkingu, na plac przy Kaplicy w Sechnej, gdzie nastąpiło poświęcenie wieńców dożynkowych, przygotowanych przez wszystkie sołectwa Gminy Laskowa, po czym rozpoczęła się Msza Święta koncelebrowana w intencji rolników Gminy Laskowa, sprawowana w Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej w Sechnej, którą odprawił Proboszcz Parafii Ujanowice ks. Wiesław Dzięgiel, ks. Jan Gwiżdż w asyście księży sprawujących posługę w Parafiach Gminy Laskowa.


Oprawę muzyczną podczas nabożeństwa zapewniła Parafialna Orkiestra z Ujanowic.


Po Mszy Świętej, barwny korowód prowadzony przez Orkiestrę, udał się na plac dożynkowy - boisko sportowe AKS w Ujanowicach, gdzie Starostowie Dożynek Marta i Stanisław Pajor, obdarowali Wójta Gminy Laskowa Piotra Stacha - chlebem, miodem, winem i koszem owoców - symbolami tegorocznych plonów.


Po przywitaniu i przemówieniach przybyłych gości, odbył się XXVI Gminny Konkurs Wieńców Dożynkowych.


Komisja Konkursowa w składzie: Maria Brylak - Załuska - etnograf, Joanna Hołda - etnograf, Marta Wiewióra, po obejrzeniu prezentacji i gruntownej ocenie 9 wieńców dożynkowych z : Kamionki Małej, Kobyłczyny, Krosnej, Jaworznej, Laskowej, Sechnej, Strzeszyc, Ujanowic oraz Żmiącej postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:


Grand Prix: dyplomy i nagrody pieniężne w wysokości po 1100,00 zł., przyznano:

  • Grupie Wieńcowej z Kobyłczyny, za Wieniec Dożynkowy Tradycyjny,
  • Grupie Wieńcowej z Krosnej, za Wieniec Dożynkowy Współczesny.

Pozostałe Grupy:

  • Grupa Wieńcowa z Jaworznej,
  • Grupa Wieńcowa z Kamionki Małej,
  • Grupa Wieńcowa z Laskowej,
  • Grupa Wieńcowa z Ujanowic,
  • Grupa Wieńcowa z Sechnej,
  • Grupa Wieńcowa ze Strzeszyc,
  • Grupa Wieńcowa ze Żmiącej.

otrzymały dyplomy i nagrody pieniężne po 1000,00 zł. każda.


Zgromadzeni gratulowali grupom wspaniale wykonanych wieńców oraz ich prezentacji, natomiast Komisja Konkursowa podkreśliła ich bardzo wysoki poziom artystyczny, życząc podtrzymania tej wspaniałej tradycji w latach następnych.


Bardzo ciepło zostały przyjęte występy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sechnej. Najmłodszym czas umilały zabawy z animatorami. Zgromadzeni zostali "oczarowani" pokazem iluzji. Gwiazdą wieczoru był Paweł Gołecki z Zespołem, który występem porwał i rozbawił zgromadzoną licznie publiczność. Całość zakończyła wieczorna zabawa plenerowa z zespołem Zgrany Band.


Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców, jak i turystów. Konferansjerem był Józef Wójtowicz, o bezpieczeństwo podczas przezajdu korowodu dożynkowego z Kaplicy w Sechnej na plac - boisko sportowe AKS w Ujanowicach zadbali druhowie z OSP Ujanowice. Panie z KGW i społeczność Sechnej zapewniły pyszny poczęstunek regionalnymi produktami.


Wszystkim, którzy przyczynili się za pomoc przy organizacji i obsłudze Dożynek dziękujemy, mieszkańcom Gminy Laskowa i turystom dziękujemy za przybycie i świętowanie razem z nami - Zdzisław Pajor - Dyrektor GOKSiT w Laskowej.


W imieniu własnym i Rady Gminy Laskowa, składam wszystkim mieszkańcom Sechnej serdeczne podziękowania za ogromne zaangażowanie, wsparcie i aktywny udział w organizacji tegorocznych Gminnych Dożynek "Święta Plonów" w Sechnej.Dożynki, to najważniejsze święto rolników, stanowiące zwieńczenie ich całorocznego trudu. Wierzę, że dzięki naszemu wspólnemu wysiłkowi tegoroczne "Święto Plonów" stało się wspaniałą okazją do dziękczynienia za cały rok pracy Mieszkańców Gminy Laskowa oraz radosnego świętowania - Piotr Stach - Wójt Gminy Laskowa.


Link do galerii zdjęć na stronie GOK - https://laskowa.naszgok.pl/n,gminne-dozynki-swieto...