ukryty

W dniu 25 marca 2021 roku Piotr Stach Wójt Gminy Laskowa podpisał umowę na dofinansowanie realizacji operacji pn: Publikacje promujące obszar LSR” w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, przedsięwzięcie 1.1.8 Publikacje dotyczące obszaru LGD, operacja objęta PROW na lata 2014-2020.


W tym roku wydane zostaną następujące foldery:


1. „Gmina Laskowa - Słoneczny Kwiat Małopolski” folder będzie zawierał ogólne informacje turystyczne, tj. wykaz atrakcji gminnych, zabytków oraz opis bazy noclegowej, w tym obiektów agroturystycznych i hotelarskich. Wkładką do folderu będzie:

- Mapa kieszonkowa z obszarem gminy Laskowa, zaznaczonymi szlakami turystycznymi, zabytkami i atrakcjami, a na odwrocie wykaz obiektów noclegowych znajdujących się na terenie Gminy Laskowa w formacie A3

- Kartki pocztowe przedstawiające urokliwe miejsca Gminy Laskowa


2. „Tajemnicza Gmina Laskowa” -folder będzie zawierał zbiór legend związanych z terenem gminy Laskowa.

W przyszłym roku planowane jest wydanie kolejnego folderu z cyklu „Ocalić od zapomnienia – kapliczki, krzyże przydrożne”.


W związku z powyższych kierujemy prośbę do właścicieli obiektów turystycznych z terenu Gminy Laskowa o pomoc w weryfikacji pozyskanych informacji, które znajdą się w publikowanych folderach. W ubiegłym roku od właścicieli gospodarstw agroturystycznych, hoteli, restauracji oraz właścicieli obiektów turystycznych z terenu gminy Laskowa zbierane były informacje dotyczące prowadzonych obiektów. Jeżeli ktoś jeszcze nie zdążył przesłać danych dotyczących swojego obiektu, albo chce zweryfikować przesłane informacje, bardzo proszę o kontakt: Monika Bugajska nr tel. 18 33 00 210, 730 515 900, e-mail: promocja@laskowa.pllub przez oficjalne profile społecznościowe gminy Laskowa.


Oczywiście zamieszczenie informacji o Państwa obiektach i prowadzonej działalności jest całkowicie BEZPŁATNE!!!