W związku z realizacją projektu pn. „Kto ty jesteś? Polak mały!” Stowarzyszenie KGW Lipowe organizuje konkurs plastyczny.

Konkurs będzie polegał na wykonaniu pracy plastycznej związanej z tytułem konkursu.

  • Tematem głównym prac konkursowych powinny być Symbole Narodowe Polski widziane okiem uczestnika konkursu / autora pracy konkursowej.
  • Praca konkursowa dotycząca Zadania ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice związaną z tematem konkursu. Format pracy A3. Za dozwolone narzędzia pracy uznaje się wszystkie klasyczne metody wykonania pracy plastycznej jak np. rysunek / malowanka / szkic / plakat / kolaż / wyklejanka itp. Kryteria oceny skupiały się będą na: zgodności z tematem, interpretacji i pomysłowości własnego ujęcia tematyki konkursowej, estetyki pracy i oryginalności. Dodatkowo będzie brana pod uwagę kreatywność autora zarówno w formie, jak i interpretacji tematyki zadania.

Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 15.04.2021r. do 15.05.2021 r.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży zamieszkujących Powiat Limanowski w dwóch kategoriach wiekowych: 5 - 11 lat oraz 12 – 16 lat.

Każdy uczestnik, który zgłasza swoją pracę tj. pracę plastyczną jest również zobowiązany do:

  • umieszczenia na odwrocie pracy konkursowej swoich danych tj.: imię, nazwisko oraz wiek,
  • wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego do konkursu, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Dane te będą służyć wyłącznie do kontaktu Organizatora z uczestnikiem konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Prace, które będą niepodpisane lub dostarczone bez wymaganego Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu nie zakwalifikują się do konkursu.

Prace konkursowe należy wysyłać/dostarczyć do dnia 15.05.2021 r. włącznie (liczy się data wpływu do siedziby Organizatora) na adres:


Stowarzyszenie KGW Lipowe

Lipowe 83, 34-600 Limanowa

z dopiskiem: Konkurs „Symbole Narodowe Polski”.


Zwycięzcy konkursu oraz osoby wyróżnione zostaną powiadomieni o wynikach konkursu telefonicznie do dnia 21.05.2021 r.

Zwycięzcy oraz wyróżnieni wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi zostaną zaproszeni po odbiór dyplomów, nagród i upominków do Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej w Limanowej (budynek Buzodromu). W dniu tym nastąpi również podsumowująca wystawa wszystkich nadesłanych/dostarczonych prac Organizatorowi w ramach niniejszego konkursu.

Wszelkie informacje na temat niniejszego konkursu można otrzymać pod numerem telefonu: 695 686 583 a także wysyłając wiadomość e-mail na poniższy adres:

kgwlipowe@wp.pl

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, naprawdę warto. Projekt współfinansowany ze środków Powiatu Limanowskiego

Pliki do pobrania

ukryty