ukryty

Gminne Dożynki - "Święto Plonów", rozpoczęły się przemarszem barwnego korowodu dożynkowego z placu przy plebanii do Kościoła, gdzie nastąpiło uroczyste poświęcenie wieńców dożynkowych, przygotowanych przez wszystkie sołectwa Gminy Laskowa, po czym rozpoczęła się uroczysta Msza Święta dziękczynna z okazji Jubileuszu 650 - lecia lokacji wsi Żmiąca, koncelebrowana pod przewodnictwem Biskupa Andrzeja Jeża - ordynariusza Diecezji Tarnowskiej w asyście Proboszcza tutejszej Parafii ks. Marka Wójcika i ks. Prałata Andrzeja Wanata V-ce Dziekana, Proboszcza Parafii w Laskowej, sprawowana w Kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żmiącej. Na Mszy Świętej obecni byli również księża sprawujący posługę w pozostałych Parafiach Gminy Laskowa. Oprawę muzyczną Mszy, jak i całego wydarzenia zapewniła Parafialna Orkiestra Dęta z Jaworznej.

Po Mszy Świętej, korowód dożynkowy udał się na plac dożynkowy, gdzie Starostowie Dożynek Anna i Stanisław Nowak, obdarowali Wójta Gminy Laskowa - Piotra Stacha, chlebem, miodem, winem o koszem owoców - symbolami tegorocznych plonów.

Podczas uroczystości obecni byli przedstawiciele władz państwowych: Urszula Nowogórska - Poseł RP, powiatowych: Mieczysław Uryga - Starosta Powiatu Limanowskiego, Wojciech Włodarczyk - etatowy członek Zarządu Rady Powiatu Limanowskiego, Dorota Stanisławczyk i Stefan Hutek - Radni Rady Powiatu Limanowskiego oraz samorządowcy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Laskowa.

Po przywitaniu i przemówieniu zaproszonych gości, odbył się XXIII Gminny Konkurs Wieńców Dożynkowych.

Komisja Konkursowa w składzie: Maria Brylak - Załuska - etnograf, emerytowany pracownik Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, Edyta Kolawa - pracownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Limanowej, Beata Kubatek - instruktor GOKSiT w Laskowej, po obejrzeniu i gruntownej ocenie 9 wieńców dożynkowych z: Jaworznej, Kamionki Małej, Kobyłczyny, Krosnej, Laskowej, Sechnej, Strzeszyc, Ujanowic i Żmiącej postanowiła przyznać następujące miejsca i nagrody:

Nagrodę Grand Prix, dyplom i nagrodę pieniężną w wysokości 900, 00 zł. przyznano Grupie Wieńcowej z Kobyłczyny.

Pozostałe Grupy:

  • Grupa Wieńcowa z Jaworznej,
  • Grupa Wieńcowa z Kamionki Małej,
  • Grupa Wieńcowa z Krosnej,
  • Grupa Wieńcowa z Laskowej,
  • Grupa Wieńcowa z Sechnej,
  • Grupa Wieńcowa ze Strzeszyc,
  • Grupa Wieńcowa z Ujanowic,
  • Grupa Wieńcowa ze Żmiącej,

otrzymały dyplomy i nagrody pieniężne w wysokości po 700,00 zł. każda.

Stosowne dyplomy i nagrody pieniężne dla Grup Wieńcowych, wręczyli: Urszula Nowogórska - Poseł RP, Mieczysław Uryga - Starosta Powiatu Limanowskiego, oraz Piotr Stach - Wójt Gminy Laskowa.

Zgromadzeni gratulowali Grupom wspaniale wykonanych wińców oraz ich prezentacji, natomiast Komisja Konkursowa podkreśliła ich bardzo wysoki poziom artystyczny, życząc podtrzymania tej wspaniałej tradycji w latach następnych.

Konferansjerem był Józef Wójtowicz, o bezpieczeństwo podczas przemarszu barwnego korowodu dożynkowego z Kościoła na plac przy plebanii zadbali druhowie z OSP ze Strzeszyc i Ujanowic. Panie z KGW ze Żmiącej zajęły się poczęstunkiem wiejskimi smakołykami.

Wszystkim zaangażowanym w pomoc przy organizacji i obsłudze Dożynek dziękujemy, mieszkańcom Gminy Laskowa i turystom dziękujemy za przybycie i świętowanie razem z nami.


Zdzisław Pajor

Dyrektor GOKSiT w LaskowejW imieniu własnym i Rady Gminy Laskowa, składam wszystkim mieszkańcom Żmiącej serdeczne podziękowania za ogromne zaangażowanie, wsparcie i aktywny udział w organizacji tegorocznych Gminnych Dożynek - "Święta Plonów" i Jubileuszu 650 - lecia lokacji Żmiącej.

Dożynki, to najważniejsze święto rolników, stanowiące zwieńczenie ich całorocznego trudu. Wierzę, że dzięki naszemu wspólnemu wysiłkowi, tegoroczne "Święto Plonów" stało się wspaniałą okazją do dziękczynienia za cały rok pracy Mieszkańców Gminy Laskowa oraz radosnego świętowania w Żmiącej ze względu na okazały Jubileusz 650 - lecia lokacji wsi i 40 - lecia powstania parafii żmiąckiej.


Piotr Stach

Wójt Gminy LaskowaGaleria zdjęć