Galeria zdjęć dostępna na stronie: laskowa.naszgok.pl


Gminne Dożynki - „Święto Plonów”, rozpoczęły się przemarszem barwnego korowodu dożynkowego z parkingu do Kościoła, gdzie nastąpiło uroczyste poświęcenie wieńców dożynkowych, przygotowanych przez wszystkie sołectwa Gminy Laskowa, po czym rozpoczęła się Msza Święta koncelebrowana w intencji rolników Gminy Laskowa, sprawowana w Kościele w Kościele pod wezwaniem Najświętszego Imienia Maryi w Laskowej, którą odprawił Proboszcz Parafii Laskowa ks. Prałat Andrzej Wanat, w asyście księży sprawujących posługę w Parafiach Gminy Laskowa: ks .Leszka Poremby Proboszcza w Krosnej, ks. Prałata Józefa Cieśli rezydenta w Jaworznej i ks. Stanisława Węgrzyna Proboszcza w Kamionce Małej. Oprawę muzyczną podczas Mszy Świętej zapewniła Parafialna Orkiestrą Dętą z Laskowej.


Po Mszy Świętej, korowód dożynkowy prowadzony przez Parafialną Orkiestrę Dętą i Grupę Rekonstrukcyjną „Kasztanka” z Laskowej, udał się na plac dożynkowy, gdzie Starostowie Dożynek Teresa Hojda i Krzysztof Sajdak, obdarowali Wójta Gminy Laskowa Piotra Stacha chlebem, miodem, winem i koszem owoców - symbolami tegorocznych plonów.


Na laskowskie świętowanie przybyli m.in. księża rodacy: ks. Jakub Rozum, oraz przedstawiciele władz państwowych: Arkadiusz Mularczyk - Poseł RP, wojewódzkich: Grzegorz Biedroń - Radny Województwa Małopolskiego, Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej, powiatowych: Wojciech Włodarczyk etatowy członek Zarządu Rady Powiatu Limanowskiego i Dorota Stanisławczyk – Radna Rady Powiatu Limanowskiego oraz samorządowcy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Laskowa.


Po przywitaniu i przemówieniach zaproszonych gości odbył się XXII Gminny Konkurs Wieńców Dożynkowych.


Komisja Konkursowa w składzie: Maria Brylak – Załuska – etnograf, Joanna Hołda - etnolog Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, Zofia Szewczyk - pracownik MODR - PZDR w Limanowej, po obejrzeniu i gruntownej ocenie 9 wieńców dożynkowych: z Laskowej, Jaworznej, Kamionki Małej, Kobyłczyny, Krosnej, Sechnej, Strzeszyc, Ujanowic oraz Żmiącej postanowiła przyznać następujące miejsca:


Kategoria wieńców tradycyjnych:


Grand Prix, dyplom i nagrodę pieniężną w wysokości 700,00 zł. przyznano:

  •  Grupie Wieńcowej z Kobyłczyny

Trzy równorzędne I miejsca, dyplomy i nagrody pieniężne w wysokości po 600,00zł. każda przyznano:

  • Grupie Wieńcowej z Krosnej
  • Grupie Wieńcowej z Ujanowic
  • Grupie Wieńcowej ze Strzeszyc

Kategoria wieńców współczesnych – artystycznych:

Grand Prix, dyplom i nagrodę pieniężną w wysokości 700,00 zł. przyznano:

  • Grupie Wieńcowej z Laskowej

Dwa równorzędne I miejsca, dyplomy i nagrody pieniężne w wysokości 600,00 zł. każda przyznano:

  • Grupie Wieńcowej z Sechnej
  • Grupie Wieńcowej ze Żmiącej

Ponadto Komisja Konkursowa typuje na XXI Dożynki Województwa Małopolskiego w Zakliczynie, 01 września 2019 roku, wieniec dożynkowy ze Strzeszyc.


Wszystkie Grupy Wieńcowe otrzymały stosowne dyplomy i nagrody pieniężne, które wręczyli: Piotr Stach – Wójt Gminy Laskowa, Anna Gurgul – Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa, Zofia Bukowiec Vice Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa, Jerzy Rosiek Vice Przewodniczący Rady Gminy Laskowa oraz Dorota Stanisławczyk – Radna Rady Powiatu Limanowskiego.


Zgromadzeni gratulowali grupom wspaniale wykonanych wieńców oraz ich prezentacji, natomiast Komisja Konkursowa podkreśliła ich bardzo wysoki poziom artystyczny, życząc podtrzymania tej wspaniałej tradycji w latach następnych.


Bardzo ciepło zostały przyjęte występy: dzieci z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Laskowej pod opieką Pani Dyrektor Moniki Miś i Pani Vice Dyrektor Bożeny Orzeł, występ Grupy Obrzędowej przy KGW Laskowa z programem „Przed Łodpustom na Matko Błosko Zielno w reżyserii Pani Michaliny Piechura oraz spektakl grupy teatralnej „Na Zawołanie” w przedstawieniu „Ocalić od Zapomnienia”, pod kierownictwem Pani Teresy Ryś.


Gwiazdą wieczoru była Kapela Ciupaga, która porwała i rozbawiła laskowską publiczność. Całość zakończyła wieczorna zabawa plenerowa z zespołem Teqila Band.


Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców jak i turystów.


Konferansjerem był Marian Wójtowicz, o bezpieczeństwo podczas przemarszu barwnego korowodu dożynkowego z kościoła na stadion zadbali druhowie z OSP Laskowa. Panie z KGW Laskowa, oraz dziewczęta z grupy młodzieżowej działającej przy Parafii Laskowa zajęły się poczęstunkiem wiejskimi smakołykami. Wieniec Dożynkowy wykonała Katarzyna Wrońska Hebda i Joanna Jędrzejek. Dekoracje sceny przygotowała Aneta Lis.


W imieniu wójta, sołtysa i rady sołeckiej w Laskowej składamy wszystkim serdeczne podziękowania za ogromne zaangażowanie, wsparcie i aktywny udział w organizacji tegorocznych Gminnych Dożynek - „Święta Plonów” w Laskowej. Dożynki, to najważniejsze święto rolników stanowiące zwieńczenie ich całorocznego trudu. Wierzymy, że dzięki naszemu wspólnemu wysiłkowi tegoroczne "Święto Plonów" stało się wspaniałą okazją do dziękczynienia za cały rok pracy Mieszkańców Gminy Laskowa oraz radosnego świętowania.

ukryty