W dniu 7 października 2014 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej, odbyła się uroczystość wręczenia medali małżonkom, którzy przeżyli wspólnie 50 lat. Medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” w imieniu Prezydenta RP wręczyła Pani Stanisława Niebylska Wójt Gminy Laskowa. Gratulacje od Władz Samorządowych przekazali Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa Ewa Pajor oraz z-ca Kierownika USC Henryk Tokarz. Podczas uroczystości koncertowała Kapela „Laskowioki”.

Jubilaci 2014 roku:

 • Dominika i Józef Błaż
 • Maria i Józef Bukowiec
 • Rozalia i Wincenty Bukowiec
 • Krystyna i Antoni Dudek
 • Kunegunda i Józef Gołąb
 • Łucja i Jerzy Guniewicz
 • Ludwika i Jan Kołodziej
 • Zofia i Kazimierz Kołodziej
 • Maria i Michał Krzyżak
 • Cecylia i Piotr Matras
 • Rozalia i Władysław Paszyński
 • Stanisława i Michał Pytel
 • Maria i Józef Stanisławczyk
 • Władysława i Stefan Uryga
 • Maria i Marian Waligóra
 • Maria i Józef Zelek

                Drodzy Jubilaci!

W tak pięknym dniu, jakim jest 50 – rocznica Waszego Ślubu,

pragniemy Wam złożyć najserdeczniejsze gratulacje i życzenia,

pomyślności i miłości wzajemnej, pociechy z dzieci oraz doczekania w zdrowiu i dostatku

Brylantowych Godów.

Stanisława Niebylska Wójt Gminy Laskowa 

Ewa Pajor Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa


ukryty