W dniu 20 maja odbył się wiosenny wyjazd studyjny mający na celu zapoznanie się z dobrymi praktykami dot. promocji walorów i produktów lokalnych regionu. Była to kolejna impreza realizowana przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej w ramach projektu: „Promocja lokalnych walorów i produktów poprzez organizację cyklu przedsięwzięć o charakterze promocyjno rekreacyjnym”, finansowanego ze środków EFRROW, w ramach działania „Małe Projekty” - „413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007-2013.

Celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwój tożsamości społeczności lokalnej poprzez promocję lokalnych walorów i produktów Gminy Laskowa i Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” oraz stworzenie warunków do spędzania wolnego czasu, rozwijania pasji, talentów i aktywnych postaw społecznych.

Uczestnicy wyjazdu studyjnego zwiedzili Muzeum Pszczelarstwa przy Gospodarstwie Pasiecznym „Sądecki Bartnik” w Stróży, , obejrzeli interaktywną wystawę „Sekrety ula”, odkrywającą tajniki z życia rodziny pszczelej, a następnie wzięli udział w warsztatach z produkcji świec - „Historia wosku w świecach ukryta”. Kolejnym elementem wyjazdu był przejazd do Bobowej, gdzie w Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, uczestnicy obejrzeli wystawę bobowskich koronek klockowych, wysłuchali wykładu, jak również mieli okazję przyjrzeć się z bliska, jak takie „cuda” powstają, co cieszyło się dużym zainteresowaniem, gdyż technika ta do tej pory była nie znana w naszym rejonie. W Bobowej zwiedzili również Synagogę – Bożnicę a następnie udali się do Ptaszkowej, gdzie tamtejszy Proboszcz oprowadził po zabytkowym drewnianym Kościele. Zwieńczeniem wyjazdu było spotkanie z paniami z KGW w Ptaszkowej, wymiana doświadczeń dot. promocji walorów i produktów lokalnych. Imprezę zakończyło wspólne biesiadowanie.

Wszystkim uczestnikom wyjazdu serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu i już dzisiaj zapraszamy na kolejne wydarzenie z cyklu: „Promocja lokalnych walorów i produktów poprzez organizację cyklu przedsięwzięć o charakterze promocyjno rekreacyjnym”, jakim będzie „Letni konkurs kulinarny w ramach festynu plenerowego”.