Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej, realizuje projekt pt. „Promocja lokalnych walorów i produktów poprzez organizację cyklu przedsięwzięć o charakterze promocyjno rekreacyjnym”,  finansowany ze środków EFRROW, w ramach działania „Małe Projekty” - „413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007-2013. Celem zadania jest  poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwój tożsamości społeczności lokalnej poprzez promocję lokalnych walorów i produktów Gminy Laskowa i Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” oraz stworzenie warunków do spędzania wolnego czasu, rozwijania pasji, talentów i aktywnych postaw społecznych. W ramach projektu zostaną zorganizowane trzy wydarzenia, imprezy kulturalno - artystyczne, których tematyka będzie poświęcona walorom i produktom lokalnym obszaru. Realizacja projektu będzie rozciągnięta w czasie. Rozpocznie się od karnawałowego kolędowania, poprzez wiosenny wyjazd studyjny, skończywszy na letnim konkursie kulinarnym. Imprezy te są otwarte dla mieszkańców Gminy Laskowa.  W ramach w/w projektu dnia 29 stycznia 2014 roku o godzinie 14.00 w Dworku „Victoria” w Ujanowicach zostanie zorganizowana pierwsza z zaplanowanych imprez, na którą serdecznie zapraszamy. Podczas imprezy odbędzie się prezentacja i degustacja lokalnych produktów. Zainteresowanych mieszkańców Gminy Laskowa wzięciem udziału w projekcie prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i dostarczenie do GOKSiT w Laskowej do dnia 22 stycznia 2014 roku. Więcej informacji można uzyskać w biurze GOKSiT w Laskowej lub pod nr tel. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej tel./fax 18 33 33 005, gok.laskowa@xl.wp.pl

Zdzisław Pajor – dyrektor GOKSiT w Laskowej, 661442221,

Beata Kubatek – pracownik GOKSiT w Laskowej, 512108637.

Pliki do pobrania