Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej, realizuje projekt pt. „Promocja lokalnych walorów i produktów poprzez organizację cyklu przedsięwzięć o charakterze promocyjno rekreacyjnym”, finansowany ze środków EFRROW, w ramach działania „Małe Projekty” - „413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007-2013.

Celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwój tożsamości społeczności lokalnej poprzez promocję lokalnych walorów i produktów Gminy Laskowa i Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” oraz stworzenie warunków do spędzania wolnego czasu, rozwijania pasji, talentów i aktywnych postaw społecznych.

Pliki do pobrania