W dniu 20 listopada 2013 roku w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej odbył się XVI Gminny Konkurs pt. "Wczoraj i dziś Gminy Laskowa". Do konkursu mającego na celu poszerzenie wiedzy o historii i czasach współczesnych naszej Gminy zgłosiły się reprezentacje wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów. Konkurs podzielony został na dwa etapy:


  • w pierwszym etapie uczestnicy prezentowali przygotowaną wcześniej prezentację „Historię Gminy Laskowa na starych fotografiach”
  • w drugim etapie rozwiązywali test składający się z 15-stu pytań przygotowanych według propozycji placówek oświatowych naszej Gminy, do rozwiązania przez drużynę. Dla drużyn reprezentujących gimnazja  przygotowano zestaw 17-stu pytań.

Komisja konkursowa w składzie: Pani Grażyna  Prusak, Pani Bożena Chełmecka, Pan Zdzisław  Pajor, oceniła prezentację oraz prace pisemne drużyn. Na zakończenie Pan Jan Orzeł – Sekretarz Gminy Laskowa wręczył wszystkim uczestnikom konkursu pamiątkowe dyplomy i albumy książkowe. Nauczyciele i opiekunowie  drużyn otrzymali albumy książkowe z przeznaczeniem dla szkół. Prezentowane prace można oglądać w Publicznej Bibliotece w Laskowej.

Pliki do pobrania