Okres chodzenia po kolędzie rozpoczynał się w "Stary Rok", a kończył 2 lutego w Święto Matki Bożej Gromnicznej. Dawniej w rejonie Laskowej chodziły między innymi następujące grupy kolędnicze:

 • grupa „Z gwiazdą” - w jej skład wchodziło kilku młodych chłopców, a czasami i dorosłych ubranych w kożuszki odwrócone na lewą stronę, jeden z nich trzymał obracającą się gwiazdę. Gwiazda dawniej wykonywana była z przetaku, ramiona oklejano kolorową bibułą. W środku umieszczano świeczkę, którą później zastąpiono żaróweczką. Kolędnicy podchodzili pod dom, rozświetloną gwiazdę podnosili do okna i śpiewali kolędy oraz pastorałki.
 • grupa „Z turoniem” - oprócz turonia, grupę stanowili m. in.: żyd, dziad, cygan, cyganka, ewentualnie inne postacie. Czasami chodziły też grupy z kozą.
 • grupa „Z konikiem” - w niektórych rejonach gminy turonia zastępował charakterystyczny konik. Pozostały skład postaci bardzo podobny do poprzedniej grupy.
 • „Herody” - grupę stanowili starsi chłopcy, kawalerowie oraz niekiedy dorośli mężczyźni. Główne postacie to: król Herod, marszałek, adiutanci lub żołnierze, żyd, diabeł, śmierć, dziad oraz wiele innych postaci, w każdej wsi odmiennych (np. anioł, trzej królowie, itp.). Grupie tej czasami towarzyszyła muzyka (w tradycyjnym składzie)
 • „Trzej Królowie” - grupę stanowili trzej chłopcy przebrani  za Baltazara, Kacpra i Melchiora, którzy chodzili dawniej w wigilię Trzech Króli lub w samo święto 6 stycznia.
 • grupa „Z szopką” - chodziło z nią dwóch lub więcej chłopców lub mężczyzn. Oprócz budyneczku szopki ze żłóbkiem nieśli lalki, których było czasem kilka, a nawet kilkadziesiąt. Najczęściej szopka i lalki były wykonane własnoręcznie. Podczas przedstawienia niekiedy jeden lub dwóch dodatkowo grało na skrzypcach lub heligonce.
 • „Draby noworoczne” - od wieczora starego roku aż po ranek nowego chodzili starsi chłopcy ubrani w wysokie spiczaste czapy słomiane i przepasani w pasie słomianymi powrósłami. Zarówno czapki jak i powrósła ozdabiane były kolorowymi wstążkami. W ręku często trzymali wysokie kije, również okręcone słomą i ozdobione wstążkami.
 • „Pasterze” - grupa przedstawiała scenę budzenia pastuszków przez anioła, oznajmiającego im nowinę o Dzieciątku. Przedstawienie często obfitowało w komiczne scenki dotyczące m.in. warunków służby we dworze lub u księdza.


XX Przegląd Koledniczy odbędzie się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej w dniu: 22 stycznia 2014 r.


godzina 13:00 prezentacje konkursowe:

 • cz. I Występy dziecięcych grup kolędniczych (w kolejności wcześniej wylosowanej) prezentacje konkursowe
 • cz. II Występy grup młodzieżowych oraz dorosłych (według zgłoszeń)

godzina 16:30 odczytanie protokołu i wręczenie dyplomów i nagród pieniężnych oraz spotkanie kierowników zespołów z komisją konkursową (omówienie programów)


Uczestnicy przeglądu oceniani będą w trzech kategoriach:- dziecięcej 7-13 lat- młodzieżowej 14-17 lat- dorosłe grupy kolędnicze – powyżej 18 lat. Wskazanym jest prezentowanie grup takich, jakie tradycyjnie kolędowały w naszej okolicy. Czas występu od 5 - 15 minut. Wyjątek stanowią ,,Herody '' i ,,Szopka Lalkowa”- do 20 minut. Zgodnie z tradycją w grupach kolędniczych mogą występować wyłącznie chłopcy i mężczyźni. W formule Przeglądu nie mieszczą się tzw. Jasełka będące inscenizacją teatralną i wychodzącą poza tradycyjne formy kolędowania. Uczestnicy przeglądu otrzymują jeden gorący posiłek. Grupy winny występować we właściwych dla danego widowiska kolędniczych strojach i posiadać rekwizyty z odpowiednich materiałów. Przedstawiany program oraz instrumenty towarzyszące śpiewom winny odzwierciedlać tradycje kolędowania w regionie, z którego pochodzi grupa. Szczególnie pożądanym jest – w zależności od widowiska – śpiew starych, ludowych kolęd i pastorałek. Laureaci przeglądu będą mogli być zakwalifikowani na XV Powiatowy Przegląd Kolędniczy “Zagrojcie Ta Turoniowi” w Lubomierzu pod warunkiem przedstawienia nowego programu kolędniczego. Powołana przez MCK “Sokół” w Nowym Sączu Komisja Artystyczna dokona oceny według ustalonych przez siebie kryteriów, w oparciu o niniejszy regulamin. Najlepsze grupy wskazane przez Komisję Artystyczną, otrzymają nagrody pieniężne i okolicznościowe dyplomy, w zależności od posiadanych środków. Organizatorzy przewidują spotkanie opiekunów grup kolędniczych z Komisją Artystyczną w celu uwag dotyczących programu:

 • Grupy kolędnicze zgodnie z tradycją powinny być nieliczne /do 8 osób/. Liczniejsze mogą być grupy z Herodem /max. 12 osób/. W/w zastrzeżenie nie dotyczy instrumentalistów towarzyszących grupom.
 • Istnieje możliwość zapewnienia grupom dowozu i odwozu po przeglądzie. Harmonogram przewozów ustalony będzie dzień przed przeglądem.
 • Wszystkie grupy obowiązane są do wypełnienia i przesłania organizatorowi karty zgłoszenia do przeglądu do dnia 13 stycznia 2014 roku.
 • Całość występów konkursowych rejestrowana będzie przez organizatorów w celach dokumentacyjnych.
 • Bliższe informacje uzyskać można w GOKSiT w Laskowej: tel. 18 3333005  lub 661442221 e-mail: gok.laskowa@xl.wp.pl

Pliki do pobrania