Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Ujanowicach informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie postępowania zakupowego do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 11 marca 2024 roku do godziny 10.00 złożono 1 ofertę na wykonanie zadania pn. „Konserwacja i restauracja kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Ujanowicach”


Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
forART Anna Forczek-Sajdak, ul. Rozdroże 21d/13, 30-361 Kraków, NIP 6831720935, REGON 122529447 za cenę brutto 1.327.095,22 zł

Oferta spełnia wszystkie kryteria formalne. 


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

1. forART Anna Forczek-Sajdak, ul. Rozdroże 21d/13, 30-361 Kraków, NIP 6831720935, REGON 122529447

  • Cena: 60,00 
  • Doświadczenie zawodowe kadry: 30,00
  • Doświadczenie Oferenta: 10,00
  • Razem: 100,00

Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą będzie możliwe po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.