W dniu 13 marca 2023 r. Gmina Laskowa podpisała umowę o dofinansowanie realizacji zadania pn: „Rozbudowa drogi gminnej nr 604489K ”Krosna-Wajdówka-Przylaski” w km od 0+000 do 0+100 (budowa przepustu w km 0+007,48) w miejscowości Krosna, Gmina Laskowa”. Zadanie dofinansowane jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, nabór 6.


Wykonawcą robót budowlanych jest Zakład Melioracyjno-Budowlany „WiR” Wiesław Młynarczyk – Ryszard Biedroń sp. j z Limanowej.


Koszt realizacji inwestycji wynosi 983 965,50 zł brutto, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 782 250,00 zł