Rozstrzygnięto kolejny nabór w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wśród zadań zakwalifikowanych do dofinansowania znalazło się zadanie Gminy Laskowa pn.: "Remont drogi gminnej nr 2530011 Jeziernik na odcinku I – w km od 0+028 do km 0+040, na odcinku II w km od 0+282 do km 0+645 w miejscowości Laskowa, Gmina Laskowa”, który powinien zostać zakończony do końca czerwca 2022 r. Wartość zadania to 354 701,91 zł, przy 80% dofinansowania w kwocie 272 436,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.


Drugie zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 604489K „Krosna – Wajdówka – Przylaski” w km od 0+000 do 0+100 (budowa przepustu w km 0+007,48) w miejscowości Krosna, Gmina Laskowa, znalazło się na 81 miejscu listy rezerwowej. Całkowity koszt zadania opiewa na kwotę 933 090,58 zł, wnioskowana kwota dofinansowana to 557 321,00 zł.