Stosownie do przepisu §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości podaję następujące informacje:

W dniu 03 marca 2016 roku w Urzędzie Gminy w Laskowej pokój nr 3 o godzinie 9:00 przeprowadzony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej Nr 125/4 znajdującej się w budynku Domu Nauczyciela o nr 110 zlokalizowanym na działce ew. nr 334/3 ww Krosnej. Lokal mieszkalny położony jest na piętrze w budynku wielorodzinnym i składa się z: dwóch pokoi, kuchni, łazienki, wc, korytarza o powierzchni użytkowej 62,18m2,pomieszczeń przynależnych składających się z piwnicy o powierzchni 5,64 m2, pomieszczeń wspólnych(korytarz, kotłownia, komunikacja) o powierzchni 47,91 m2. Z własnością lokalu związany jest udział w prawie własności nieruchomości wspólnej - gruntu wynoszący 28,30% z części działki nr 334/3 o pow. 0,12 ha. Nieruchomość lokalowa objęta jest Księgą Wieczystą NS1L/00007005/’.

          

Cena wywoławcza nieruchomości - 105.280,00 zł.

Najwyższa cena osiągniętą w przetargu - 141.580,00 zł.

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 3

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 0

Nabywcami nieruchomości lokalowej zostali Państwo Monika i Grzegorz Dudek zam. Laskowa.

Niniejsze ogłoszenie zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Gminy na okres 7 – dni od dnia 11.03.2016 roku do dnia 18.03.2016 r.