Działając na podstawie Uchwały Rady Gminy Laskowa Nr  XXXIX/210/09 z dnia 29 czerwca 2009 roku Wójt Gminy Laskowa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Sechnej, stanowiącej własność komunalną Gminy Laskowa.


Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 530/1 (obręb 6 Sechna) o powierzchni 0,19 ha, położoną w miejscowości Sechna, gmina Laskowa, dla której Sąd Rejonowy w Limanowej prowadzi księgę wieczystą Nr NS1L/00031737/8.


Szczegółowe informacje w załączniku.

Pliki do pobrania