Wójt Gminy Laskowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Laskowa oraz na stronie internetowej www.laskowa.pl i w Monitorze Urzędowym został zamieszczony wykaz nieruchomości, stanowiącej własność komunalną Gminy Laskowa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na okres21 dni tj. od 10 czerwca 2015roku do 30 czerwca 2015 roku.