Wójt Gminy Laskowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej budynkiem Szkoły Podstawowej położonej w Sechnej zlokalizowanym na działce ew. nr 530/1, stanowiącej własność komunalną Gminy Laskowa. Szczegóły ogłoszenia znajdują się w załączniku.

Pliki do pobrania