W dniu 24 listopada br. w Laskowej odbył się uroczysty odbiór przebudowanego odcinka dróg powiatowych: Ujanowice- Laskowa- Młynne oraz Laskowa- Nagórze.

Zmodernizowany odcinek drogi obejmuje miejscowości: Kobyłczyna, Ujanowice, Strzeszyce, Krosna, Kamionka Mała, Laskowa.

Koszty realizacji projektu

współfinansowanie 45,90/54,10 w ramach NPPDL 2012-2015

Wartość całkowita projektu: 7 446 995,45zł

Wartość kwalifikowana do dofinansowania: 6 535 784,95 zł

  1. Dotacja NPPDL -Budżet Państwa: 3 000 000,00 zł[ 45,90 %]
  2. Powiat Limanowski: 2 714 859,95 zł[ 41,54 %]
  3. udział partnerów prywatnych: BUDMOST, CHEŁMECKI- 4 000,00 zł
  4. udział samorządów lokalnych :816 925,00 zł[ 12,50 %]

w tym:

  • Gmina LASKOWA - 643 213,00 zł
  • Gmina LIMANOWA - 173 712,00 zł

Gmina Laskowa oprócz dotacji jaką przekazała dla powiatu limanowskiego, poniosła jeszcze dodatkowe koszty w wysokości 69 740,00 zł na współfinansowanie:

  • wykonania odwodnienia drogi powiatowej Laskowa – Nagórze
  • wykonania peronu przystankowego w miejscowości Strzeszyce
  • budowy zatoki autobusowej w Laskowej

Ponadto wykonano dokumentację projektową zatoki autobusowej za kwotę 7 380,00 zł

ukryty

Pliki do pobrania