Dobiegły końca prace związane z projektem realizowanym przez Ochotniczą Straż Pożarną w Ujanowicach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oś 4 LEADER. W ramach inwestycji druhowie z Ujanowic wykonali zabudowę zabytkowego konnego wozu strażackiego, altanę z grillem, tablicę informacyjną, ławki oraz nasadzenie roślin. Zakupiono również kosze na śmieci i przenośne ławostoły. W ramach wkładu własnego strażacy przygotowali teren pod montaż zabudowy oraz altany, wykonali nasadzenia roślin oraz montaż dodatkowych urządzeń. W imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujanowicach dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w realizację tej inwestycji. Plac przy OSP jest ogólnodostępny a korzystanie z niego bezpłatne.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy OSP w Ujanowicachrealizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Ujanowicach i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ukryty