14 marca 2024 r. 44 uczniów reprezentujących 27 szkół podstawowych z terenu powiatu limanowskiego wzięło udział w XIX edycji Powiatowego Konkursu Poezji ks. Jana Twardowskiego Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą…

   Konkurs zorganizował Zespół Szkolno-Przedszkolny w Laskowej, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej oraz Szkoła Podstawowa im. Świętego Józefa w Krosnej. Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Limanowski Mieczysław Uryga.


   Zmagania konkursowe oceniało jury w składzie: przewodniczący komisji Pan Janusz Michalik, specjalista do spraw animacji kultury i teatru Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu; Pani Katarzyna Pławecka adiunkt Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Pani kierownik Paulina Ablewicz z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu - Filia w Limanowej oraz Ksiądz Andrzej Wanat Proboszcz parafii Laskowa.

    W recytacje uczniów z uwagą także wsłuchiwali się zaproszeni goście: Pan Wojciech Włodarczyk Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego, Pani Dorota Stanisławczyk Radna Powiatu Limanowskiego; Pan Piotr Stach Wójt Gminy Laskowa; Pani Anna Gurgul Przewodniczącą Rady Gminy Laskowa; Pani Małgorzata Lenartowicz Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie - Delegatura w Nowym Sączu oraz Pani Anna Gołąb - Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gminie Laskowa.


      Tak duże przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia sponsorów, którymi w tym roku było Starostwo Powiatowe w Limanowej,Urząd Gminy w Laskowej,Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej, Bank Spółdzielczy w Limanowej – oddział w Laskowej,Pan Krzysztof Chełmecki,Piekarnia Stryczek, Piekarnia Ewy i Piotra Pajor oraz Państwo Katarzyna i Paweł Pławeccy, Ks. Proboszcz Andrzej Wanat, Pan Wojciech Gądek, Firma Tymbarki Ferma Drobiu Dariusz i Paweł Ptaszek.


Konkurs rozstrzygnięto w dwóch kategoriach.

Laureatami w klasach 4-6 zostali:

I Aleksandra Sajdak Zespół Szkolno-Przedszkolny w Laskowej

II Tomasz Radzik Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Limanowej

III Nikola Papież Szkoła Podstawowa w Pisarzowej

Wyróżnienie Przemysław Woźniak Szkoła Podstawowa nr 1 w Męcinie

Wyróżnienie Karol Mróz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dobrej

Laureaci z klas 7-8 to:

I Kamil Rokiciński Zespół Szkolno-Przedszkolny w Laskowej

II Bartłomiej Górszczyk Szkoła Podstawowa w Pisarzowej

III Magdalena Woźniak Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ujanowicach

Wyróżnienie Maja Bogacz Szkoła Podstawowa nr 4 w Słopnicach

Wyróżnienie Józef BogaczSpecjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dobrej


Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami oraz nagrodami książkowymi, a laureaci również nagrodami rzeczowymi. Uczestnikom gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych edycjach konkursu.


Małgorzata Oleksy