Uczniowie klas ósmych stoją przed trudną decyzją wyboru szkoły ponadpodstawowej. Będzie to rozstrzygnięcie mające istotny wpływ na ich dalsze życie. Aby pomóc uczniom w tym wyborze, w dniu 7 marca 2024 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej zorganizowana została, z inicjatywy miejscowego Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Giełda Edukacyjna 2024/2025. Otwarcia imprezy dokonał Wójt Gminy – Pan Piotr Stach i Dyrektor GOKSiT – Pan Zdzisław Pajor, którzy powitali serdecznie młodych mieszkańców naszej gminy i podzielili się z nimi swoimi wspomnieniami związanymi z wyborem szkoły średniej. 

W trakcie spotkania ofertę rekrutacyjną przedstawiło 5 szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu limanowskiego: Zespół Szkół nr 1 im. Józefa Piłsudskiego, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. Józefa Tischnera, I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej oraz Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku. Ósmoklasiści z szkół podstawowych w Ujanowicach, Sechnej, Krosnej, Żmiącej, Kamionce Małej, Jaworznej i Laskowej mieli doskonałą okazję, aby uzyskać dodatkowe informacje o interesujących ich szkołach, kierunkach kształcenia, zgromadzić ulotki promocyjne i osobiście porozmawiać z nauczycielami i uczniami tych szkół. Klimat wybranej szkoły ponadpodstawowej uczniowie będą mogli zaobserwować podczas Dni Otwartych placówek, na które zostali zaproszeni przez prelegentów.