19.03.2024 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Laskowej odbyło się XV Międzyszkolne Spotkanie Młodych Chemików i Fizyków pod hasłem „Dziwy Fizyki i Chemii”,zorganizowane przez Anetę Niezabitowską-Bielecką (nauczyciel chemii) oraz Reginę Białk (nauczyciela fizyki). W spotkaniu wzięli udział uczniowie ze szkół w Ujanowicach, Krosnej, Kamionce Małej, Sechnej, Jaworznej, Żmiącej i Laskowej oraz ich nauczyciele fizyki i chemii.


Uczniowie demonstrowali doświadczenia i eksperymenty przygotowane i przeprowadzone wcześniej w swojej szkole. Pokazy dotyczyły głównie procesów chemicznych i zjawisk fizycznych spotykanych na co dzień. Zakres niektórych z nich odbiegał nieco od programu nauczania chemii
i fizyki, ale miał na celu zainteresowanie uczniów fascynującymi i budzącymi zdumienie zjawiskami oraz inspirowanie nastolatków do nauki. Uczniowie nie grali jedynie roli magika pokazującego swe sztuczki, ale wyjaśniali i opisywali przebiegające procesy.

Pokazom towarzyszyła gorąca atmosfera odbioru przez zaproszonych gości prezentowanych doświadczeń, które zawierały elementy zabawy, pobudzały do myślenia, wyciągania wniosków i stawiania pytań. W trakcie pokazu eksperymentujący uczniowie byli nagradzani brawami.

Audytorium stanowili zaproszeni goście:

Wójt Gminy Laskowa – Pan Piotr Stach

Kierownik GZSOiP w Laskowej – Pani Anna Gołąb

Sekretarz Gminy Laskowa – Pan Jan Orzeł

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Laskowej – Pani Monika Miś

Nauczyciele fizyki i chemii ze szkół prezentujących doświadczenia i eksperymenty
Uczniowie z powyższych szkół.


Na zakończenie imprezy każdy pasjonat nauki demonstrujący doświadczenie otrzymał nagrodę oraz dyplom, a nauczyciele chemii i fizyki podziękowania za trud włożony w przygotowanie młodzieży do udziału w Międzyszkolnym Spotkaniu Młodych Chemików i Fizyków.

Pani Dyrektor Monika Miś złożyła podziękowania fundatorom nagród dla uczniów – Panu Wójtowi Gminy Laskowa i Bankowi Spółdzielczemu w Limanowej.