10 marca 2022 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Laskowej odbył się V Gminny Konkurs Ortograficzny dla uczniów z klas IV-VIpod honorowym patronatem Wójta Gminy Pana Piotra Stacha. Do zmagań z ortografią przystąpiło 14 uczniów. Tekst dyktanda pt. „Troski redaktora szkolnej gazetki” przygotowała Pani Paulina Ablewicz, kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Limanowej, która jednocześnie przewodniczyła Komisji Konkursowej. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwali również nauczyciele – opiekunowie uczniów, którzy dokładnie sprawdzali testy, gdyż czasem o miejscu w czołówce decydował przecinek lub niewielki błąd literowy.

V Gminny Konkurs Ortograficzny wyzwolił wiele emocji zarówno wśród uczniów jak
i nauczycieli. Po wnikliwej ocenie prac wyłoniono zwycięzców. W ortograficznych zmaganiach najlepsza okazała się Weronika Dyrek (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Laskowej). Drugie miejsce zajął Szymon Rosiek (Szkoła Podstawowa w Jaworznej), a na trzecim uplasowała się Zuzanna Piegza (Szkoła Podstawowa w Kamionce Małej).

Pani Paulina Ablewicz pochwaliła wysoki poziom wiedzy i umiejętności ortograficznych uczniów, jednocześnie składając im i ich opiekunom serdeczne życzenia dalszych sukcesów. Pan Wójt, wręczając nagrody uczestnikom konkursu, pogratulował zawodnikom wiedzy ortograficznej. Złożył również podziękowania nauczycielom, którzy przygotowali swoich uczniów do konkursu. Pani Dyrektor Monika Miś dołączyła podziękowania i gratulacje oraz zaprosiła uczniów i nauczycieli na kolejną edycję konkursu.

ukryty