ukryty

We wrześniu 2022 roku Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Laskowej już po raz dwunasty przystąpiła do konkursu Odblaskowa Szkoła. Organizatorami akcji są m.in. Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Małopolskie Kuratorium Oświaty, Małopolski Urząd Wojewódzki oraz Małopolski Urząd Marszałkowski.


Mamy zamiar kontynuować działania rozpoczęte w latach poprzednich w celu zwiększenia bezpieczeństwa na drodze naszych dzieci. W ramach akcji zaplanowane są:


- lokalna promocja idei konkursu poprzez publikacje na stronachwwwszkoły, gminy, powiatu,

- „odblaskowa” wycieczka rowerowa, mająca na celu przypomnienie uczniom zasady bezpieczeństwa na drodze,

- doposażenie uczniów w elementy odblaskowe,

- gazetki ścienne o tematyce związanej z bezpieczeństwem na drodze,

- uświadamianie dzieci i rodziców o ustawowym obowiązku noszenia odblasków,

- konkursy-wiedzy oraz plastyczny o ww.tematyce,

- dodatkowe zajęcia zIpomocy przedmedycznej i BRD,

- doskonalenie bezpiecznej jazdy na rowerze,
wrazz odpowiednią sygnalizacją; rowerowy tor przeszkód,

- spotkanie z przedstawicielami policji i straży pożarnej.