ukryty

Rodzic dziecka 7-letniego ma obowiązek, a 6-letniego – ma prawo – do zapisania dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Od 1 września 2021 roku obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci siedmioletnie, a sześciolatki – jeśli taka będzie decyzja rodziców. Dzieci siedmioletnie i sześcioletnie przyjmowane są do klasy I szkoły obwodowej z urzędu – na podstawie zgłoszenia rodziców (Rodzic wypełnia Kartę zgłoszenia). Rekrutacja obejmuje tylko te dzieci, których rodzice wybiorą szkołę dla dziecka poza obwodem (Rodzic wypełnia Wniosek o przyjęcie do klasy I). Terminy takiej rekrutacji ustala Wójt Gminy Laskowa. Prosimy o pobranie odpowiednich dokumentów ze strony internetowej szkoły (zslaskowa@zslaskowa.edu.pl) z zakładki „Aktualności” i złożenie ich w sekretariacie szkoły w terminie od 15 do 26 lutego 2021 r.