Gmina Laskowa zrealizowała kolejną edycję projektu współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego pod nazwą „Jeżdżę z głową”w ramach małopolskiego zadania Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. W projekcie brało udział 82 uczniów z klas III,IV z wszystkich Szkół Podstawowych Gminy Laskowa. Całkowity koszt nauki jazdy na nartach dla 82 uczniów wynosił55.020,40 zł.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego udzielił wsparcie finansowe w wysokości 16.600,00 zł. Pozostała wysokość 38.420,40 zł sfinansowana została z budżetu Gminy Laskowa oraz wpłat rodziców. Zajęcia nauki jazdy na nartach prowadzone były na Stacji Narciarskiej „Laskowa – Kamionna”w Laskowej.Uczestnicy projektu mieli zagwarantowany przewóz, opiekę, sprzęt oraz 17,5 godz. nauki jazdy na nartach z instruktorem.

Celem projektu było przede wszystkim nabycie przez najmłodszych podstaw poprawnej techniki jazdy na nartach, zdobycie wiedzy na temat bezpieczeństwa poprawnego korzystania z tras i stoków narciarskich a także nabycia nawyku jazdy w kasku. Ponadto, dzieci zyskały możliwość aby poprawić swoją kondycję i podnieść ogólną sprawność fizyczną uczestnicząc w tego typu zajęciach. Zajęcia na świeżym powietrzu to skuteczna forma aktywnego spędzania wolnego czasu, oraz nauka zdyscyplinowania i systematyczności. Zajęcia to przede wszystkim spora dawka humoru i dobrej zabawy.

Realizacja programu przyczyniła się do promocji Małopolski jako regionu szczególnie przyjaznego dla uprawiania sportu i rekreacji.

Projekt cieszy się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem wśród dzieci i ich rodziców. Jest dużo więcej chętnych, niż dostępnych miejsc.

Na zakończenie programu wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy.