Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Laskowej ogłasza nabór dzieci w wieku przedszkolnym, do projektu unijnego Przedszkola Równych Szans w gminie Laskowa. W ramach projektu każde dziecko może wziąć udział w nieodpłatnych, dodatkowych zajęciach grupowych zgodnie z diagnozą potrzeb dziecka.


Bożena Orzeł
Wicedyrektor ZSP w Laskowej

Pliki do pobrania

ukryty