1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji uczniowie Szkoły Podstawowej w Kamionce Małej podjęli liczne działania by uczcić pamięć bohaterów walki z komunistyczną władzą po II wojnie światowej. Tym samym włączyliśmy się w ogólnopolską akcję „Szkoła Pamięta”, zainicjowaną przez MEN, mającą na celu uczczenie pamięci Żołnierzy Wyklętych. W dniu 28 lutego grupa uczniów odwiedziła panią Helenę Tokarz ze Żmiącej, która za pomoc partyzantom ukrywającym się w lasach przed UB, została skazana na 7 lat więzienia. Pani Helena opowiedziała uczniom jak wyglądało ich życie zaraz po wojnie, gdy wielu jej krewnych i przyjaciół, w tym brat Władysław Bukowiec, zaangażowało się w działalność Narodowej Organizacji Wojskowej i utworzyło oddział partyzancki nazwany później „Wojskiem Generała Andersa”. Opowiedziała o strachu, cierpieniu i upokorzeniach jakich doznali od milicji i UB, o okrutnym traktowaniu partyzantów podczas przesłuchań i bezlitosnym polowaniu na żołnierzy ukrywających się w lasach. Ona sama, po zamordowaniu jej brata Władysława, odsiedziała kilka lat w więzieniu, gdzie była strasznie źle traktowana. Dziś nawet wspomnienie tych wydarzeń wyciska łzy z jej oczu. Pani Helena bardzo się ucieszyła z wizyty uczniów i z tego, że historia powojennej walki z systemem komunistycznym interesuje młodych ludzi. W niedzielę 1 marca poczet sztandarowy z naszej szkoły wraz z dyrektorem szkoły i nauczycielką panią Katarzyną Filipek reprezentował szkołę podczas powiatowych uroczystości poświęconych pamięci Żołnierzy Wyklętych na Limanowszczyźnie, które odbyły się na cmentarzu parafialnym w Limanowej. Podczas uroczystości, w której wzięli udział parlamentarzyści z naszego regionu, przedstawiciele władz samorządowych i licznych instytucji, wspomniano i uhonorowano ofiary komunistycznego terroru, jaki rozszalał się po wojnie na tym terenie. Uczniowie wraz z nauczycielami odwiedzili też mogiłę Ludwika Zelka, działacza antykomunistycznego pochodzącego ze Żmiącej a zamordowanego podczas przesłuchania na UB w Limanowej i pochowanego na tamtejszym cmentarzu parafialnym.https://limanowa.in/index.php/aktualnosci/nie-dali-sie-zlamac-choc-poddawani-byli-torturom-a-ich-rodziny-represjom/47918 W szkole przygotowana została ekspozycja poświęcona historii Żołnierzy Niezłomnych. Przypomniano postaci najwybitniejszych bohaterów podziemia antykomunistycznego, historię ich walki i męczeństwa. Centralnym punktem ekspozycji jest wiersz Zbigniewa Herberta zaczynający się od słów „Ponieważ żyli prawem wilka, historia głucho o nich milczy….”

ukryty