W ostatnim czasie Dyrektorzy Szkół działających na terenie Gminy Laskowa przeprowadzili konsultacje z rodzicami dzieci uczęszczających do Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych działających przy Szkołach Podstawowych. W wyniku konsultacji ustalono, że tylko dwie osoby zadeklarowały chęć posłania dziecka do Przedszkola. W związku z powyższym uznaliśmy bezzasadne uruchamianie Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych z dniem 6 maja 2020 roku.