Poprzez doświadczenia uczymy się najefektywniej, ponieważ poznajemy świat wszystkimi naszymi zmysłami, dlatego też w ramach działalności zajęć pozalekcyjnych dydaktyczno - wychowawczych zorganizowane zostało XIII Spotkanie Młodych Fizyków i Chemików pod hasłem „Dziwy fizyki i chemii”, które odbyło się 27 lutego 2020r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. Janusza Korczaka w Laskowej.

Pani Dyrektor Monika Miś serdecznie powitała gości. Szczególnie ciepłe słowa skierowała do uczniów reprezentujących poszczególne szkoły. Życzyła im powodzenia w samodzielnym przeprowadzaniu eksperymentów fizycznych i chemicznych. Słowa wdzięczności popłynęły do nauczycieli za propagowanie nauk przyrodniczych, bo jak mówił B. Conklin

"Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy,

kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość,

dobroć i dociekliwy umysł

do wypracowania rzadkiej umiejętności

zachęcania innych do myślenia,

marzenia, poznawania, próbowania, działania!"

W spotkaniu wzięli udział uczniowie z Łososiny Dolnej, Ujanowic, Laskowej, Sadku - Kostrzy, Jaworznej, Michalczowej, Witowic Dolnych, Kamionki Małej, Sechnej, Krosnej, Żmiącej oraz nauczyciele fizyki i chemii. Naszym celem było pokazanie drugiego ciekawego oblicza  chemii i fizyki - nauk zajmujących i pasjonujących młode umysły. Szczególną wartość dydaktyczną miały samodzielnie przeprowadzane eksperymenty przez młodych naukowców, którzy chcieli pokazać, że fizyka nie musi być trudna i nudna, a chemia kojarzyć się wyłącznie z truciznami. Uczniowie udowodnili, że wiedza chemiczna i fizyczna może przydać się w życiu codziennym. Pokazom towarzyszyła gorąca atmosfera odbioru prezentowanych doświadczeń przez uczniów, które zawierały elementy zabawy, pobudzały wszystkich do myślenia, wyciągania wniosków i stawiania pytań. W trakcie pokazu eksperymentujący uczniowie byli nagradzani brawami.

Cały pokaz prowadziła pani Aneta Niezabitowska – Bielecka i pani Regina Białk - (nauczycielki chemii i fizyki) organizatorki imprezy.

Audytorium stanowili zaproszeni goście, a to:

Wójt Gminy Laskowa - Pan Piotr Stach

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli - Pani Bożena Chełmecka

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego - Pani Monika Miś

Nauczyciele fizyki i chemii oraz uczniowie „Młodzi Fizycy i Chemicy” z:

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Laskowej

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ujanowicach,

Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sechnej,

Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Michalczowej,

Szkoły Podstawowej im. Św. Świerada w Witowicach Dolnych,

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sadku – Kostrzy,

Szkoły Podstawowej im. Św. Józefa w Krosnej,

Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Żmiącej,

Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jaworznej,

Szkoły Podstawowej im. Jana Matejki w Kamionce Małej.

Na zakończenie imprezy demonstrujący ciekawe doświadczenia otrzymali nagrody oraz dyplomy, a nauczyciele fizyki i chemii podziękowania za trud włożony w przygotowanie uczniów do udziału w XIII Międzyszkolnym Spotkaniu Młodych Fizyków i Chemików w naszej szkole. Głównym sponsorem nagród dla uczniów był Wójt Gminy Laskowa Pan Piotr Stach.Pozostali sponsorzy to:

Biuro Posła RP Pana Wiesława Janczyka,

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej Pan Adam Dudka,

właściciele Zakładu Usługowo – Produkcyjnego EMITER Pan Stanisław Bieda i Pan Piotr Lis,

Pragniemy podziękować wszystkim sponsorom i fundatorom nagród a w szczególności Wójtowi Gminy Laskowa Panu Piotrowi Stach.

Dzięki bezinteresowności wielu osób, Młodzi Fizycy i Chemicy mogli poczuć, że ten dzień jest wyjątkowy i tylko dla nich. Zaangażowanie i wsparcie finansowe zasługuje na słowa uznania i szacunku, a uśmiech dzieci jest najlepszym dowodem wdzięczności.


„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,

lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,

lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” 
                                   

Jan Paweł II

 

Organizatorki

Aneta Niezabitowska - Bielecka

Regina Białk

ukryty