We wrześniu 2019 roku Zespół Szkolno- Przedszkolny w Laskowej już po raz dziesiąty przystąpił do konkursu Odblaskowa Szkoła. Organizatorami akcji są m.in. Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Małopolskie Kuratorium Oświaty, Małopolski Urząd Wojewódzki oraz Małopolski Urząd Marszałkowski.


Mamy zamiar kontynuować działania rozpoczęte w latach poprzednich w celu zwiększenia bezpieczeństwa na drodze naszych dzieci. W ramach akcji zaplanowane są:


- lokalna promocja idei konkursu poprzez publikacje na stronach  www  szkoły, gminy, powiatu,

- „odblaskowa” wycieczka rowerowa, mająca na celu przypomnienie uczniom zasady bezpieczeństwa na drodze,

- doposażenie uczniów w kamizelki i inne  elementy odblaskowe,

- gazetki ścienne o tematyce związanej z bezpieczeństwem na drodze,

- uświadamianie dzieci i rodziców o ustawowym obowiązku noszenia odblasków,

- konkursy-  wiedzy oraz plastyczny o ww.  tematyce,

- dodatkowe zajęcia z  I  pomocy przedmedycznej i BRD,

- doskonalenie bezpiecznej jazdy na rowerze, wraz  z odpowiednią sygnalizacją; rowerowy tor przeszkód,

- spotkanie z przedstawicielami policji i straży pożarnej.


Koordynator: Dominik Mordarski