Chemiczne i fizyczne "Czary mary" i nie tylko w Zespole Szkół im. Janusza Korczaka w Laskowej.


2.06.2016r. odbyło się Międzyszkolne Spotkanie Młodych chemików i fizyków zorganizowane przez opiekuna koła chemicznego w tutejszej szkole Anetę Niezabitowską - Bielecką oraz opiekuna koła fizycznego Reginę Białk,pod hasłem "Czary mary" i nie tylko - wymieńmy się doświadczeniami jeszcze raz.

W spotkaniu wzięli udział gimnazjaliści z Łososiny Dolnej, Ujanowic, Sadek Kostrzy i Laskowej oraz nauczyciele fizyki i chemii.

Uczniowie z poszczególnych gimnazjów demonstrowali doświadczenia i eksperymenty przygotowane i przeprowadzone wcześniej w swojej szkole na kole chemicznym i fizycznym.

Prezentowane doświadczenia dotyczyły głównie procesów chemicznych i zjawisk fizycznych spotykanych na co dzień. Zakres niektórych odbiegał nieco od programu szkolnego, ale miał na celu zainteresowanie uczniów niektórymi fascynującymi i budzącymi zdumienie zjawiskami oraz mobilizowanie ich do lepszej nauki fizyki i chemii. Uczniowie nie grali jedynie roli magika pokazującego swe sztuczki, ale wyjaśniali i opisywali przebiegające procesy.

Były też prezentowane doświadczenia o bardzo skomplikowanym przebiegu, których na poziomie gimnazjum nie można wyjaśnić, lecz zważywszy na widowiskowość eksperymentu nie było to w danej chwili konieczne.

Pokazom towarzyszyła gorąca atmosfera odbioru prezentowanych doświadczeń, które zawierały elementy zabawy, pobudzały do myślenia, wyciągania wniosków i stawiania pytań. W trakcie pokazu eksperymentujący uczniowie byli nagradzani brawami.

Audytorium stanowili zaproszeni goście a to:

Wójt Gminy Laskowa Czesław Stanisławczyk

Kierownik GZSOiP w Laskowej Bożena Chełmecka

Dyrektor Zespołu Szkół w Laskowej Monika Sułkowska

Nauczyciele fizyki i chemii ze szkół prezentujących doświadczenia i eksperymenty

Gimnazjaliści z powyższych szkół

Na zakończenie imprezy uczniowie demonstrujący doświadczenia otrzymali nagrody oraz dyplomy, a nauczyciele chemii i fizyki podziękowania za trud włożony w przygotowanie młodzieży do udziału w Międzyszkolnym Spotkaniu Młodych Chemików i Fizyków.

Wójt Gminy Laskowa Czesław Stanisławczyk wyraził podziw dla młodzieży za wykazanie się wiedzą, pomysłowością i umiejętnościami z zakresu eksperymentowania z dziedziny nauk trudnych chemii i fizyki.

Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Laskowej Monika Sułkowska złożyła podziękowania fundatorom nagród dla uczniów, byli to: Wójt Gminy Laskowa, EMITER Limanowa, Bank Spółdzielczy w Limanowej

Bardzo ciekawe i inspirujące pokazy przedstawiły chemię i fizykę jako "czary i magię", zaprezentowane na "żywo" pięknie pokazały, że chemia i fizyka może być fajna i co ważniejsze ciekawa zarówno dla wykonujących je, jak i dla widzów. Były promocją poszczególnych szkół i tych przedmiotów.

W efekcie:

  • uczniowie mieli okazję skonfrontować swoje umiejętności w zakresie samodzielnego eksperymentowania i wyjaśnienia określonych zjawisk fizyczno - chemicznych na tle innych prezenterów,
  • poszerzyli swoją wiedzę o nowe doświadczenia i eksperymenty
  • odczuli satysfakcję z zafascynowania widzów demonstrowanymi doświadczeniami,
ukryty