W dniu 22 stycznia 2015 r. w Zespole Szkół w Laskowej po raz szósty odbyło się Spotkanie opłatkowe, na które przybyli emerytowani Nauczyciele i Pracownicy szkoły. Witając Gości Pani Dyrektor Monika Sułkowska wyraziła radość ze spotkania i podziękowała za lata poświęcone nauce, wychowaniu i opiece nad dziećmi w szkole. W swoim wystąpieniu Ksiądz Proboszcz Andrzej Wanat podkreślił znaczenie pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły i złożył serdeczne życzenia Seniorom. W tym roku w części artystycznej wystąpili uczniowie klas I – III z kółka tanecznego działającego w szkole. Wiersze, piosenki i tańce o tematyce świątecznej wypełniły program, po którym Goście zwiedzili szkołę i spotkali się z pracownikami szkoły.