Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada.”

Stanisław Staszic

Dnia 4.06.2014r. w Publicznym Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Laskowej odbyło się Spotkanie Młodych Fizyków i Chemików pod hasłem „Dziwy fizyki i chemii”. W spotkaniu wzięli udział gimnazjaliści z Ujanowic, Wilkowiska, Sadek - Kostrzy, Limanowej, Łososiny Dolnej, Słopnic i Laskowej oraz nauczyciele fizyki i chemii. Spotkanie rozpoczęło się od przemówienia Pani Dyrektor Moniki Sułkowskiej. Następnie uczniowie rozlosowali kolejność pokazywania doświadczeń. Wszyscy uczestnicy oraz goście otrzymali również kartki z nazwami wszystkich doświadczeń, gdyż w tym roku również miały miejsce wybory najciekawszego zdaniem publiczności pokazu. Podczas spotkania zaprezentowano w sumie dwadzieścia sześć doświadczeń dotyczących różnych zagadnień z fizyki i chemii. Zdaniem publiczności najciekawsze doświadczenie zaprezentowali uczniowie naszego gimnazjum Bartosz Marcisz i Patryk Kukla (doświadczenie pt. „Niewidzialna woda”) przygotowane pod kierunkiem Anety Niezabitowskiej - Bieleckiej (nauczyciela chemii). Prezentowane doświadczenia i eksperymenty dotyczyły głównie procesów chemicznych i zjawisk fizycznych spotykanych na co dzień. Zakres ich odbiegał nieco od programu szkolnego, ale miał na celu zainteresowanie uczniów niektórymi fascynującymi i budzącymi zdumienie zjawiskami i zmobilizowanie ich do lepszej nauki fizyki oraz chemii. Były też prezentowane doświadczenia o bardzo skomplikowanym przebiegu, których na poziomie gimnazjalnym nie można wyjaśnić, lecz zważywszy na widowiskowość eksperymentu nie było to w danej chwili konieczne. Pokazom towarzyszyła gorąca atmosfera odbioru prezentowanych doświadczeń, które zawierały elementy zabawy, pobudzały gimnazjalistów do myślenia, wyciągania wniosków i stawiania pytań. W trakcie pokazu eksperymentujący uczniowie byli nagradzani brawami. Cały pokaz prowadziła mgr inż. Aneta Niezabitowska – Bielecka – nauczyciel chemii, oraz mgr Regina Białk – nauczyciel fizyki. Na zakończenie imprezy wszyscy gimnazjaliści demonstrujący ciekawe doświadczenia otrzymali nagrody oraz dyplomy, a nauczyciele fizyki i chemii podziękowania za trud włożony w przygotowanie uczniów do udziału w VII Międzyszkolnym Spotkaniu Młodych Fizyków i Chemików w naszej szkole. Pani Dyrektor mgr Monika Sułkowska wraz z organizatorem imprezy złożyła podziękowanie fundatorom nagród.

Są to:

  • Wójt Gminy Laskowa
  • Biuro Poselskie RP Wiesława Janczyka
  • EMITER Limanowa
  • Bank Spółdzielczy w Limanowej
ukryty